ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ

Erkek tipi saç dökülmesi androjen olarak bilinen testesteron ve dihidrotestesteronun sorumlu olduğu kalıtsal geçiş gösteren saç rahatsızlığıdır. Saç dökülmesinin başladığı bu kritik dönem ergenliğe geçişten sonra herhangi bir zamanda başlayabilir. Testesteron ve DHT un yükselmeye başladığı dönem ile erkek tipi saç dökülmesinin başlaması arasındaki ilişki, erkek tipi saç dökülmesinin androjenlerin artması ile orantılı olduğu gibi bir yanılgıya sebebiyet verir. Esasen androjen oranı ile erkeklerde saçların dökülme arasında hiçbir ilişki olmayıp ortalama bir androjen seviyesi saçların kaybedilmesi için yeterlidir.
Tasnif erkek tipi saç dökülmesinde NORWOOD-HAMİLTON SKALASI’ na göre yapılır.

fut sac ekimi

Evre 1: İlk aşamadır. Hastanın çoğunlukla farkına varmadığı tipteki erken tip saç dökülmesini tanımlar. Hastayı bu aşamada yakalama olasılığı çok düşüktür. Çoğunlukla olağan mevsimsel dökülmelerle karıştırılır ve tedavi edilmezler.

Evre 2: Saç dökülme sorunu yaşayan genç hastaların hekime başvurduğu ilk evredir. Çoğunlukla ergenliğin ilk dönemlerine denk düşer ve hastaların çoğu bu dönemi şampuanlarını değiştirerek ve saç dökülmesini durdurucu olduğunu düşündükleri ürünleri denemekle atlatır.

Evre 3: Tıbbi girişimde bulunulması gereken evredir. Çok şampuan değiştirmiş, bir çok değişik ürün kullanmış olan hastaların klinik uygulamalara ilgi gösterdikleri, mezoterapi, termoterapi ve diğer klinik uygulamalar ile saç ekimi arasında kalan hasta gurubunu ifade eder. Saç dökülmesinin hasta tarafından kabul gördüğü ve eğer bir tedbir alınmazsa ilerleyeceğine dair kuvvetli kanaatlerin oluşuğu dönemdir. Hastalar yaşları çoğunlukla genç olduğu için cerrahi uygulamalardan uzak durmaya çalışır ve daha noninvazif yöntemlere yönelirler. Mezoterapiden fayda görülebilecek dönemlerdir. Yine de saç ekimi ile diğer yöntemler arasında kalan hasta gurubunun kararı vermesi zaman alacaktır.

Evre 4: Artık saç dökülmesinin açık alanlar şeklinde kendini iyice belli ettiği, şakaklar ve tepeye oturduğu en net dönemdir. Hasta değişik tedavi seçeneklerinden sıkılmış ve daha radikal yöntemlere hazır durumdadır. Evre 5 ile beraber en fazla saç ekimi hastasının alındığı evreler olarak bilinirler. 28-35 yaş grubunda daha sık rastlanır. Hekimin hastayı saç ekimine ikna etmesi daha kolaydır. Ortalama 1600-1800 greftin nakledilmesi gereken bu evre aynı zamanda saç köprüsü olarak tanımlanan tepe ile şakak dökülmeleri arasındaki sağlam bölümün dökülme riski taşıdığı ve hastanın ilerde ikinci bir seans saç ekimine ihtiyaç duyma olasılığının en yüksek olduğu evredir.

Evre 5: Norwood ‘ un kritik evre olarak tanımladığı bu evrede süreç çok hızlı gelişir. Evre 4 ün evre 5 e dönüşmesi çoğunlukla hastanın fark etmediği bir dönemdir gerçekleşir. Saç köprüsü ya tamamen ortadan kalkmış ya da velluslarla kaplı olduğu için saç köprüsü yok varsayılmalıdır. Evre 4 ile ayrıldıkları çok kesin bir sınır yoktur. Bir çok saç ekim hastası bu iki evreden birinde veya arasındadır. Asgari 1800-2200 greftin nakledilmesi gereken bu evre orta yaş saç dökülmesinin başlangıç evresidir. Evre 5 a olarak tanımlanan hasta grubuna çoğunlukla iki seans saç ekimi yapılması gerekir. Evre 6 ya geçişin başlangıcı olması açısından daha ağır bir evreyi ifade eder.

Evre 6: Bu evrede saç köprüsü tamamen ortadan kalmıştır. Şakaklar, ön ve verteks dökülmesi birleşmiştir. Tek bir seansla hastaya saç naklinin yüz güldürücü olmadığı evredir. Asgari ekilmesi gereken greft sayısı 3000 den fazla olduğundan iki seans ve daha fazlasını planlamak gereklidir. Bu evrede donör sahadaki saçların seyrek olma ihtimali yüksektir. Bu sebeple saçlı deriden yeterli sayıda greftin çıkmama olasılığını akılda tutmalı ve vucut kıllarından ( özellikle sırt ve omuzlar tercih edilmeli, göğüs kıllarından keloid gelişme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle kaçınmalıdır ) takviye etmeye hastanın vucudunun müsait olup olmadığı baştan kontrol edilmelidir.

Evre 7: Usulen skala içine yerleştirilmiş ama çoğunlukla tedavi alamayacak derecede yoğun dökülmesi olan ve süreci tamamlanmış hasta grubunu ifade eder. Saç dökülmesi sorunu yaşayan hasta guruplarının en kötü durumda olanlarını ifade eder. Dökülme sahası iyice belirginleşmiş, hatlar oturmuş, çoğunlukla sağlam taraftaki saçlar seyrekleşmiş ve saçlı deri parlak bir görünüm almıştır. Hastanın talep ettiği tedavi yönteminin hekim tarafından reddedilme olasılığı çok yüksektir. Mortal dökülme olarak kabul görürler ve diğer tıp dışı seçeneklere ( peruk, protez v.s) daha yatkındırlar. Yine de donör sahası güçlü ve sadece seyrek de olsa saçsız olan kısımları biraz saçlandırmak arzusunda olan hastalara saç nakli birkaç seans halinde yapılabilir.

Literatür çalışmalarının hepsi için dökülmeyi tasnifte pratik bir yol olan bu skala kadın tipi saç dökülmesinde üç bazı skalalarda beş evre şeklinde kullanılmaktadır. Hangi evrede olursa olsun dökülmenin ebeveynlerden birine mal edilmesi doğru değildir. Toplumda hatta hekimler arasında saçsızlığın anne tarafından aktarılan bir genle taşındığına ilişkin yanlış bir kanı vardır. Bir ebeveynde mevcut olan saç dökülmesi farklı çocuklarında farklı dökülmelere sebep olabilir. Hatta kimi çocuklarda hiç dökülme olmayabilir. Dökülmenin başladıktan sonra ilerleyici olduğunu bilmek ve tedbirli olmak dökülme olasılığını ve şiddetini azaltır.