KADIN TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ

Ortalama görülme sıklığı erkeklere göre daha azdır. Yine de erkek tipi dökülme ile benzerlikler taşırmasına karşın bir çok yönüyle de farklıdır. Aslında erkeklerinki gibi tamamen açılma ender olduğundan ötürü dökülmeden çok seyrekleşme demek daha doğru olacaktır. Her ne kadar kadın tipi saç dökülmesi de hormonlarla ilişkiliyse de erkelerdeki gibi ergenlikle birlikte hemen başlamaz. Açılma erkeklere göre biraz daha geç yaşlara denk düşer. Menopoz dökülmenin yoğun yaşandığı bir dönemdir. İlaç kullanımı ve gebelik erken dönem dökülmelerinin temel iki hazırlayıcı sebebimdir. Doğumun kadınlarda saç dökülmesini arttıran önemli bir dönem olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Erkek tipi saç dökülmesinde saç çizgisi zamanla geriye doğru gidip alın açılmasına rağmen kadınlarda alnın açılması çok ender rastlanan bir durumdur.

kadin tipi saç ekimi

Sınıflandırma çoğunlukla 3 (Ludwig Sınıflaması) bazen de 5 evre üzerinden yapılır.

Evre 1: Hamilton skalasında erkeklerin evre 1 ile benzerlikler gösterir. Dökülme yeni başlamış ve hasta henüz dökülmenin geri dönüşlü veya kalıcı olup olmadığı hakkında bir fikre sahip değildir. Kadınlar doktorlara daha erken başvurduğundan ötürü daha bu dönemde saç dökülmesi için tedavi almaya başlarlar. Çoğunlukla bu tedaviler şampuanlar ve ev bakım kürleridir.

Evre 2: Açıklık ilerlemiştir. Yanlara ve geriye doğru ilerleme erkek tipi dökülmeye nazaran pek beklenmez. Tıbbi klinik uygulamaların en sık kullanıldığı dönemdir. Hastalar ev bakım kürlerinden fayda görmemişlerse klinik uygulamaları yaptırmayı daha fazla tercih edebilirler. Saç mezoterapisi, saç termoterapisi veya botilismus toksini ile yapılan özel uygulamalar bu dönem için faydalı tedavilerdir.

Evre 3: Menopoz dönemi dökülmeler bu tip dökülmelerdir. Başörtüsü takan bayanlarda görülme sıklığı veya saç dökülmesinin bu evreye gelme olasılığı daha yüksektir. Klinik uygulamalarla elde edilecek saç tellerinin hacminde ve cm2 deki tel sayısındaki artış yetersiz kalmaktadır. Saç ekimi yapılan kadın hastaların çoğu bu evrededir. 1200 ve yukarısı greft naklinin gerektiği bu evre bir çok uzmana göre kadın tipi saç dökülmesinin son aşamasıdır.

Evre 4: ilerleyici tipte kadın saç dökülmesinin ilk evresi kabul edilir. Çünkü bir çok kadında saç dökülmesi 3. evrede kalır. Bazı hastalarda 4. evreye geçer. Bu evre saç ekiminin haricinde hiçbir tıbbi tedavinin yarar sağlamayacağı ümitsiz evrelerden biridir. Saç ekiminin bile yeterli saç sıklığı sağlama olasılığının az olması sebebiyle hastayı tatmin etmesi zordur.

Evre 5: Diffüz (ilerleyici) saç dökülmesinin son evresidir. Tıbbi tedavilerden çok kozmetik tedbirlerin (protez, peruk) daha uygun seçenek olduğu bu evrede hasta da tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu bilir. Yine de bazı hastalar bu evrede bile saç ekiminden belirgin bir fayda görürler. Ekilen saçların dökülme olasılığı bulunduğunu hastaya baştan belirtmekte fayda vardır.