Follicular Unit Extraction (FUE) yöntemiyle sac ekimi doğrusal bir kesi yapılmadan saç adalarının (folliküler ünite;FU) teker teker alınması işlemidir. Saçlı derinin üzerinden 1mm ve daha küçük çaplı aletlerle saç adalarının (folliküler ünite;FU) yuvarlak kesilerle alınmasıdır.

PLANLAMA:
Operasyonun en önemli kısmıdır. Hastaya kaç greft ekileceği, nerelere ekileceği, kaç seans yapılacağı, hangi kan tahlillerinin isteneceği, başka bir doktorun görüşüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, saç çizgisinin nereden başlayacağı, nerelere tekli , nerelere ikili ve çoklu greftlerin ekileceği gibi çok kritik soruların bütün yanıtları planlama esnasında belirlenir.

ANESTEZİ GÖRÜŞÜ:
Riskli hasta grubu için anestezi uzmanı konsültasyonunun önemi büyüktür. Öyküsünde ilaç alerjisi olanlar, kardiyovasküler hastalığı bulunanlar, şeker hastaları gibi düzenli tedavi gerektiren hastaların operasyonunda bu hususun önemi daha da artmaktadır.

LOKAL ANESTEZİ:
Hastanın ağrı hissetmemesi için hem köklerin alınacağı saha hem de ekimin gerçekleşeceği saha lokal anestezi ile uyuşturulur. Operasyon boyunca genelde ağrı hissetmeyen hasta operasyondan sonra da büyük çoğunlukla ağrı kesici bir ilaç kullanmak zorunda kalmayacaktır.

GREFTLERİN ALINMASI:
Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturlmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekir. Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur. Ortalama saat başına 1000-2000 civarında kök alınması mümkündür.

KANALLARIN AÇILMASI:
Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Hastanın saçlarının kısaltılmadan yapılması gereken planlama esnasında nereye kaç tane kanal açılacağı da belirlenir. Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. Kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olması gereklidir. Kanalların açılması esnasında mevcut saç çıkış açısına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu açı, kullanılan özel gözlükler sayesinde o bölgede saç teli yoksa da anlaşılabilir ve önceki saç durumuna sadık kalınarak belirlenir. Sadece uygun açıyla belli sayıda kanal açmanın yeterli olmadığı bu işlem esnasında doğal bir saç çizgisi oluşturulması, geçişlerin doğal bir şekilde olmasının sağlanması, sıklığın istenilen oran ve kıvamda olması gibi çok kritik olan bir çok hususa çok dikkat etmek gereklidir.

GREFTLERİN EKİLMESİ:
Operasyonun son aşaması olup lk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir. Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konurlar. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur. Greftlerin tekli , ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez. Örneğin yapılan operasyonun doğal olması için çok önemli olan ön saç çizgine tekli greftlerin ekilmesi, arka taraflarda normalde ikili ve çoklu greftler daha fazla olduğu için buralara daha az sayıda kanal açarak daha çok ikili ve çoklu greftlerin ekilmesi gibi özel hususlar için bu işlem hayati önem taşımaktadır. Ayrıca hastanın kafasında şüphe bırakmamak için greftlerin ekilmeden önce hastaya gösterilmesi, nasıl sayılması gerektiği hakkında kısa bilgi verilmesi, greft dizininin fotoğrafının çekilmesi ve hastanın arşivine konulması gibi işlemlerin de yapılması gerekmektedir. Ağrının olmadığı, hastanın yarı oturur pozisyonda tutulduğu ve TV seyredebildiği bu dönem aynı zamanda operasyonun son aşaması olduğu için de hasta tarafından çok kolay atlatılır.

HASTANIN TABURCU EDİLMESİ:
Yurtdışından gelip, otelde kalmak istemeyen hastalar hariç bütün hastalar operasyon sonrası taburcu edilir. Hastanede yatmalarına gerek yoktur. Dokunun alındığı bölüm özel bir sıvı slikon ile kapatılır. Herhangi bir sargıya gerek yoktur. Böylece dış bölge ile temasın kesilmesi estetik bir şekilde sağlanmış olur. Özel olarak tasarlanmış olan bir şapka ile hem ekim sahası hem de köklerin alındığı alım sahası eve gidene kadar gizlenmek üzere kapatılır.

EVDE YAPILACAKLAR:
Eve vardıktan sonra içerde şapkanın çıkarılması gerekir. Bu durum hem yaraların oksijenlenerek daha çabuk iyleşmesi hem de şapkanın yaratacağı basınç hissinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Operasyon günü ve sonraki gün dışarı çıkılmaması ve evde istirahat edilmesi önemlidir. Çok gerekli olmadığı sürece hasta başka bir işle meşgul olmamalıdır. Ancak başını önüne eğmemek kaydıyla masabaşı işler, bilgisayar kullanımı gibi yorucu olmayan elzem işler varsa bunlar yapılabilir.

UYUMA ŞEKLİ:
Uyku ilk gece için biraz sorunludur. Aslında hasta ağrısı olmadığı ve yorgun olduğu için hemen uykuya dalmaya eğilimlidir ancak merak ve korku bu doğal süreci kesintiye uğratır. Hastanın kaliteli bir uyku uyumamış olması bir soruna işaret etmez. Hastanın ekim yapılan yeri bir yere temas ettirmeden, sırtüstü uyuması lazımdır. İlk gece arada bir hastanın bir yakını tarafından gece boyu birkaç kez kontrol edilmesi, boynun özel bir yastıkla desteklenmesi faydalı olacaktır. Hasta yan taraflarına yatmamalı ve asla yüzükoyun uyumamalıdır. İlk yıkama yapıldıktan sonra hastalar genelde rahatlamakta ve daha rahat uyumaktadırlar. Sorunsuz bir şekilde uyumak ise çoğunlukla 7-10 gün sonra mümkün olmaktadır.

İLK YIKAMA:
İlk yıkamanın hastane veya klinikte yapılmasında fayda vardır. Operasyondan en erken 24 saat, en geç 72 saat sonra yıkamanın yapılması gerekmektedir. Öncelikle saç ekim sahası üzerine bir miktar yumuşatıcı losyon sürülmeli ve bu losyon 20-45 dakika bekletilmelidir. Kurumuş kanları yumuşatması için yapılan bu işlemden sonra saçlar ılık bir su ile durulanır ve losyondan arındırılır. Ardından özel medikal bir şampuan avuç veya saçın diğer bölgelerinde köpürtülüp hem ekim hem alım sahası yıkanır. Yıkama parmak uçları ve avuç ayası ile olmalı ve asla tırnaklar kullanılmamalıdır. Yıkama bittikten sonra kağıt bir havlu ile saç hiçbir şekilde ovalanmadan sadece nemi alınarak kurulanmalıdır. Köklerin alındığı bölge ilk 3 gün tercihen rifampisin ampül veya antiseptik solusyon ile temizlenmelidir. Sonraki günlerde alım sahası için bir şey yapmaya gerek yoktur. Her geçen gün yıkamanın dozu biraz daha arttırılmalı ve ortalama 7-10 gün sonra saçlı deride hiçbir kabuk, tortu, kurumuş kanlar kalmamalıdır. Her gün bu işlem tekrarlanmalı ve 15. Günden itibaren normal yıkama alışkanlığına dönülmelidir. 15. Günden itibaren hasta arzu ederse her gün saçlarını yıkamaya devam edebilir veya daha seyrek yıkayabilir. Bir günde birden fazla kez duş alınabilir ancak saçları birden çok kez şampuanlamak önerilmemektedir. Burada kullanılacak şampuanın medikal bir şampuan olması ve doktor tarafından önerilmiş olması hususu bir kere daha ehemmiyetle hatırlatılmalıdır.

İLAÇLARIN KULLANIMI:
Operasyon esnasında takılan serum ile ihtiyaç duyulabilecek bütün ilaçlar hastaya damardan verilmiş olmalıdır. Serumun içinde emosyonel rahahatlatıcılar, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve ödem önleyici ilaçlar bulunmalıdır. Bu sayede hasta operasyon esnasında hiçbir ağrı ve huzursuzluk hissetmeyecek, enfeksiyon riskinden uzaklaşmış olacaktır. Bu uygulama gerek operasyon esnasında sağladığı konfor gerekse hastanın operasyon sonrası kullanması gereken ilaçları herhangi bir sebeple kullanmaması ihtimaline karşı sağladığı tedbir açısından önemlidir. Bütün avantajlarına rağmen operasyon esnasında kullanılan ilaçlar hastayı operasyon sonrasında %100 korumaya yetmeyecektir. Bu sebeple doktorun reçete ettiği antibiyotik, ağrı kesici ve anti enflamatuar, ödem önleyici preperat ve pansumanda kullanılacak antiseptik ilaçların mutlaka kullanılması gerekir. Antibiyotik kullanımı hastaya göre 5-7 gün, ağrı kesici 1-3 gün, anti ödem tedavi 4 gün ve antiseptik kullanımı 3 gün olmalıdır. Antibiyotik kullanımı bittikten sonra hastanın kalan sürede hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmayacaktır.

SAÇ TRAŞI:
İlk 2 hafta boyunca saç traşı olmamakta fayda vardır. İkinci haftadan itibaren traş makinesi veya makasla saç traşı yapılabilir. 60 günden itibaren istenildiği şekilde saç traşı olunabilir. Daha önce saç ekimi yaptırmış veya saç ekimi yapılan hastaların saç traşlarını yapmış olan deneyimli kuaförlerin bu süreçte saç ekimi hastalarının ilk saç traşlarını yapmalarında fayda vardır.

SAÇLARIN ÇIKMA SÜRECİ:
Saçlar ekimden sonraki ilk 3 hafta içinde kökleri içerde kalacak şekilde dökülürler. Aslında bu olaya kırılma demek daha doğru olur. Ekimden sonra 90 gün boyunca bekleyen kökler bu süreden sonra çıkmaya ve başlarlar. Her gün bir kısım saç çıktığından süreç doğal ve abartısız bir biçimde ilerler. Yaklaşık 8-10 ay sonra hemen hemen bütün saçlar ( ideal şartlarda fire ihtimali %3 tür) çıkmış olur.

İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ SEANSLAR:
Tek bir seansla bütün saç açıklığı kapanamayacak durumda olan hastalar için ikinci hatta bazen üçüncü seans için planlama yapılabilir. Bu durumda ideal olan 8 ay civarında beklemek olacaktır. İkinci seans hemen hemen bütün hastalar için kusurların kapatılması, bazı boş kalmış yerlerin doldurulması ve hasta memnuniyetinin arttırılması için bütün hekimler tarafından tavsiye edilir.