FUT SAÇ EKİMİ

FUT (Follicular Unit Transplantation) Bu teknik 2004 yılında tanımlanan Fue Tekniğinin ardından hızla terk edilmiştir. Bu sebeple burada detaylarının girilmesine gerek yoktur. Gerek hasta gerekse hekim konforu açısından Fue Tekniği ile kıyaslanmayacak kadar zorlu etaplar içerir.